IV-järjestelmien asennukset

Ammattitaitoiset asentajamme toteuttavat sekä uudet kanava-asennukset, että jo olemassa olevien kanavistojen muutostyöt.

IV-järjestelmien huollot

Pitääkö ilmanvaihtokone epätavallista ääntä? Onko IV-koneen huollosta kulunut jo pidempi aika? Säännöllinen iv-järjestelmien huolto takaa pidemmän käyttöiän IV-koneelle. Kauttamme IV-järjestelmien huollot, IV-koneiden, -moottoreiden ja -puhaltimien laakeroinnit.

Kanava­eristykset

Hyvin ilmastoidussa talossa kosteus- ja homeongelmat eivät pääse vaurioittamaan rakenteita. Terve rakennus kestää vuodesta toiseen ilman suurempia rakenteellisia remontteja. Ilmanvaihtokanavien eristäminen on tärkeää, jotta voidaan välttyä lämpöhäviöltä ja kondensoitumiselta

Ilmastointiputki teippaus

IV-työnjohto­palvelut

IV-laitteiston rakentamiseen vaaditaan maankäyttö- ja rakennuslakiin perustuva iv-työnjohtopätevyys.  Saat kauttamme koko IV-laitteiston rakentamisen työnjohtopalveluineen tai myös pelkän IV-työnjohtopalvelun.

Ilmastointi­kanavien puhdistus

Ilmanvaihtokanavat on hyvä puhdistaa 5 vuoden välein, jotta hyvä sisäilma säilyisi, kosteus lähtisi pois ja talon rakenteet säilyisivät hyvinä pitkään. Kosteuden poistuminen on erityisen tärkeää suihkutiloissa ja saunassa, joissa huoneilma on usein kostea, jotta ei syntyisi turhia homevaurioita tai muita kosteusvaurioita.

Ilmanvaihtokanaviin kertyy ajan saatossa pölyä ja muuta likaa. Ne poistetaan voimakkaalla imulla sekä harjaamalla sisäpuolelta kelaharjakoneella. Ilmanvaihtokanavien puhdistus vähentää tulipaloriskiä kanavissa, sillä siellä oleva pöly voi syttyä helposti palamaan.

Ilmanvaihtokanavien puhdistuksella saadaan huoneistoon raikkaampi ilma!

Ilmanvaihto­järjestelmän tiiviysmittaus

Kauttamme saatavilla ilmanvaihtojärjestelmien tiiviysmittaukset. Tiiviysmittauskoulutuksen käyneet asentajamme suorittavat luotettavan mittauksen ja saat työstä kattavan raportin.

Yleistä

 • Kanavajärjestelmän tiiviysmittauksessa järjestelmä paineistetaan testipaineella. Testeri mittaa ilmamäärän, joka vaaditaan testipaineen ylläpitämiseen suljetussa järjestelmässä. Tämä mitattu ilmamäärä vastaa testattavan kanavan osan vuotoa. Tiiviyttä arvioidaan DIN EN 13779 tiiviysluokituksen mukaan.
 • Uusissa asennuksissa tulisi suorittaa ennen kanaviston eristämistä, jotta mahdolliset vuotokohdat on helppo paikallistaa ja korjata.
 • Saneerauksissa vanhat käyttöön jäävät kanavistot tulisi testata, jotta varmistetaan koko järjestelmän riittävä tiiviys.
 • Kanttikanavat tulisi aina kokonaisuudessaan tiiviys testata
 • Nykyisin rakennukset ovat vuotoilmamääriltään niin pieniä, että kanaviston vuotoilmamäärät voivat vaikuttaa rakennuksen painesuhteisiin

Tiiviillä järjestelmällä saavutetaan seuraavat edut

 • Energiatehokkaampi.
 • Paloturvallisuus.
 • Järjestelmä ei likaannu hallitsemattomasti.
 • Ilmanvaihdon tasapainotus helpompaa.
 • Ei ilmavuodoista aiheutuvaa äänihaittaa.

Käytössä oleva laitteisto

Wöhler DP700 tiiviystesteri

Suunniteltu erityisesti seuraaviin mittauksiin:

 • Ilmastointi- ja ilmanvaihtojärjestelmien luovutukseen liittyvät testimenettelyt. (DIN EN 12599)
 • Asuinrakennusten ilmastointijärjestelmien tehokkuus- ja asennustestaukset. (DIN EN 14134)
Wöhler DP700 tiiviystesteri

Raportointi

Raportointi sisältää aina seuraavat kohdat:

 • Testatun kanaviston pituudet ja vaipan kokonaispinta-alan
 • Tiiviysmittauksessa käytetty koepaine
 • Kokonaisvuotoilmamäärä
 • Saavutettu tiiviysluokka
 • Mahdolliset korjausehdotukset

Samankaltaiset artikkelit