Toteutamme asiakkaillemme laitekannan kartoituksia ja ehdotuksia energiatehokkuuden parantamista kustannustehokkaasti. Aina ei vaadita vanhojen järjestelmien uusintaa, vaan vanhojen laitteiden järjestelmällisellä huollolla ja kunnossapidolla voidaan saavuttaa jo merkittäviä energiasäästöjä.

Energiatehokkuuden parantaminen tarkoittaa meillä mm. seuraavia toimenpiteitä: LVI-järjestelmien tasapainotus, lämmöntalteenottojärjestelmien puhdistus-, huolto- ja säätötyöt.

Samankaltaiset artikkelit