Tietoa meistä

Home Tietoa meistä

Promo Thumb

Toimintatapamme

Laatu- ja ympäristöstandardit

Noudatamme ISO 9001:2015 ja ISO 14001 standardeja kaikessa toiminnassamme

Toiminnan kehittäminen

Tuemme ja edellytämme koko henkilöstön osallistumista toiminnan kehittämiseen

Asiakas

Tunnistamme asiakkaidemme vaatimukset, viestimme ne henkilöstölle ja alihankkijoille sekä varmistamme, että ne täyttyvät toiminnassamme

Arvot

Arvot ohjaavat toimintaamme

Luotettava, laadukas
Vahva,  vastuullinen
Innokas, itsenäinen
Sinnikäs, sisukas

Henkilöstö

Saavuttaaksemme tavoitteemme, panostamme henkilöstön ja kumppaneiden osaamiseen sekä menetelmien kehittämiseen

Ydin- ja tukiprosessien kehittäminen

Parannamme toimintaamme ydin- ja tukiprosesseja kehittämällä.

Tavoitteet

Seuraamme ja mittaamme tavoitteisiin pääsemistä ja viestimme niistä aktiivisesti

 

Vastuullisuus

Pyrimme vastuullisuuteen kaikessa toiminnassamme, noudatamme ja täyttämme toimintaa koskevat lainsäädännön vaatimukset

Ympäristö

Huomioimme ympäristönäkökulmat kaikessa toiminnassamme ja minimoimme ympäristövaikutukset, joihin voimme vaikuttaa

rala_patevyys